Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Kommunens interna styrning

Dokument som styr kommunens interna arbete.


Arbetsmiljöpolicy: Arbetsmiljöpolicy

Avvikelser SoL, LSS och HSL – riktlinjer: Avvikelser SoL, LSS och HSL – riktlinjer


Barn och unga, riktlinjer: Riktlinjer barn och unga

Biståndsbedömning, riktlinjer: Riktlinjer biståndsbedömning

Boendestöd, riktlinjer: Boendestöd riktlinjer

Brandskyddspolicy: Brandskyddspolicy

Bygdemedel, riktlinjer: Bygdemedel, riktlinjer


Delegeringsordning: Delegeringsordning


Faktureringsrutiner och kravhantering, riktlinjer: Riktlinjer för faktureringsrutiner och kravhantering

Friskvård, riktlinjer: Riktlinjer för friskvård

Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet barn 6-13 år, riktlinjer: Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn 6-13 år

Frånvaro och ledighet för elever, riktlinjer: Frånvaro och ledighet för elever

Färdtjänst och riksfärdtjänst, riktlinjer: Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Förskola och annan pedagogisk verksamhet barn 1-5 år, riktlinjer: Riktlinjer för förskola och annan pedagogisk verksamhet Barn 1-5 år


Handkassa – riktlinjer och rutiner: Handkassa – riktlinjer och rutiner


IT-policy: IT-policy


Kommunalt partistöd: Partistöd

Kommunikationspolicy: Kommunikationspolicy för Norsjö kommun

Konkurrenspolicy: Konkurrenspolicy för Norsjö kommun

Konstnärlig miljögestaltning, policy: Konstnärlig miljögestaltning

Kränkande särbehandling och diskriminering: Policy mot kränkande särbehandling och diskriminering


Mutor och korruption: Riktlinjer för att motverka mutor och korruption samt Överenskommelse mutor och korruption


OB-barnomsorg, riktlinjer: Riktlinjer OB-barnomsorg


Pandemiplan: Pandemiplan


Regler för politiska möten på distans: Regler för politiska möten på distans

Rehabiliteringspolicy: Rehabiliteringspolicy


Sociala medier, riktlinjer: Sociala medier

Systematiks loggkontroll – riktlinjer för verksamhetsområdet omsorg: Systematisk loggkontroll

Senast ändrad 20 oktober 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.