Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Kommunens interna styrning

Dokument som styr kommunens interna arbete.


Anhöriganställning: Anhöriganställning

Arbetsmiljöpolicy: Arbetsmiljöpolicy

Attestreglemente: Attestreglemente inkl. tillämpningsanvisningar

Avvikelser SoL, LSS och HSL – riktlinjer: Avvikelser SoL, LSS och HSL – riktlinjer

Avfallsföreskrifter: Avfallsföreskrifter


Barn far illa:Plan Vid misstanke eller kännedom om att barn far illa

Barn och unga, riktlinjer: Riktlinjer barn och unga

Biståndsbedömning, riktlinjer: Riktlinjer biståndsbedömning
Tillägg till riktlinjer: Tillägg till riktlinjer för biståndsbedömning

Boendestöd, riktlinjer: Boendestöd riktlinjer

Brandskyddspolicy: Brandskyddspolicy

Bygdemedel, riktlinjer: Bygdemedel, riktlinjer


Delegeringsordning: Delegeringsordning

Digitaliseringsstrategi: Digitaliseringsstrategi 2024-2026


E-post för förtroendevalda, riktlinjer: Riktlinjer e-post förtroendevalda


Faktureringsrutiner och kravhantering, riktlinjer:  Riktlinjer faktureringsrutiner och kravhantering

Fossilfria transporter: Strategi för fossilfria transporter

Friskvård, riktlinjer: Riktlinjer för friskvård

Fritidshem och annan pedagogisk verksamhet barn 6-13 år, riktlinjer: Riktlinjer för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Barn 6-13

Frånvaro och ledighet för elever, riktlinjer: Frånvaro och ledighet för elever

Färdtjänst och riksfärdtjänst, riktlinjer: Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Förskola och annan pedagogisk verksamhet barn 1-5 år, riktlinjer: Riktlinjer för förskola och annan pedagogisk verksamhet Barn 1-5 år


Handkassa – riktlinjer och rutiner: Handkassa – riktlinjer och rutiner


Inköps- och upphandlingspolicy: Inköps- och upphandlingspolicy

Informationssäkerhetspolicy: Informationssäkerhetspolicy

IT-strategi: IT-strategi


Kommunalt partistöd: Partistöd

Kommunikationspolicy: Kommunikationspolicy för Norsjö kommun

Konkurrenspolicy: Konkurrenspolicy för Norsjö kommun

Konstnärlig miljögestaltning, policy: Konstnärlig miljögestaltning

Konsultationsordning: Riktlinje

Krisberedskap: Styrdokument för krisberedskap Norsjö 2023-2026

Krisplan för Norsjö kommuns skolor: Krisplan skolorna

Kränkande särbehandling och diskriminering: Policy mot kränkande särbehandling och diskriminering

Kärnteknisk olycka: Plan för agerande vid larm om kärnteknisk olycka


Missbruks- och beroendeproblematik: Riktlinjer

Mutor och korruption: Riktlinjer för att motverka mutor och korruption samt Överenskommelse mutor och korruption

Mål och riktlinjer för kommunens minoritetspolitiska arbete: Mål och riktlinjer för Norsjö kommuns minoritetspolitiska arbete


Nödvattenförsörjning: Riktlinje för nödvattenförsörjning

OB-barnomsorg: Riktlinjer 


Pandemiplan: Pandemiplan

Personsäkerhet: Personsäkerhet för anställda


Regler för politiska möten på distans: Regler för politiska möten på distans

Regler för resultatutjämningsreserv:  RUR

Rehabiliteringspolicy: Rehabiliteringspolicy


Serveringstillstånd: Riktlinjer för serveringstillstånd i Norsjö kommun

Serveringstillstånd: Tillsynsplan enligt alkohollagen

Serveringstillstånd: Tillsynsrutiner

Serveringstillstånd: Handläggarrutin vid ansökan om serveringstillstånd

Skolskjuts, riktlinjer: Riktlinjer för skolskjutsverksamheten

Skyddsåtgärder: Riktlinje för bedömning av skyddsåtgärder

Sociala medier, riktlinjer: Sociala medier

Suicidprevention, handlingsplan:  Suicidprevention

Systematiks loggkontroll – riktlinjer för verksamhetsområdet omsorg: Systematisk loggkontroll


Verksamhetsplan, utbildning: Verksamhetsplan läsåret 23 24

Visselblåsarfunktion, riktlinjer: Riktlinje 

Vård och omsorg samt funktionsnedsättningsområdet: Tillämpningsanvisningar

Senast ändrad 23 april 2024

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.