Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Ansökan om LSS-insatser

Hur ansöker jag?

För att göra en ansökan kan du kontakta handläggare. Du kan även skriva ut en ansökningsblankett och skicka till kommunen. Blanketterna hittar du i blankettarkivet (länk till höger).

Om du har God man eller Förvaltare kan denne ansöka åt dig.

När ansökan är inkommen kontaktas du av en handläggare.

Därefter genomförs en utredning av handläggaren. Utredningen ligger till grund för bedömning av vilket behov av hjälp du har och vilken insats som eventuellt kan bli aktuell.

Beslutet fattas av handläggaren. Du får ett skriftligt beslut som går att överklaga om du inte är nöjd.

Hur når jag en handläggare?

Du kan kontakta handläggare genom kontaktuppgifterna till höger.


Överklaga LSS-beslut

Hur överklagar jag?

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga.

För att överklaga lämnar du in en skrivelse till kommunen där du uppger vilket beslut du vill överklaga, varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring du vill ha. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av det skriftliga beslutet. När överklagandet har inkommit till kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid.

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten.
Handläggaren är skyldig att vid behov hjälpa dig med överklagandet.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.