Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter vatten och avlopp

Information om anslutning till det kommunala VA-nätet


VA-avgifter 2023

Vatten och avlopp med mätning (inklusive moms)

Fast avgift: 775 kr/år
Lägenhetsavgift: 2 205 kr/år
Vatten:  17,00 kr/m3
Avlopp: 17,00 kr/m3
Vatten och avlopp: 34,00 kr/m3

Endast vatten med mätning

Fast avgift + lägenhetsavgift: 2 085 kr/år
Vatten: 17,00 kr/m3

Vatten och/eller avlopp utan mätare

Vatten avlopp: 9 779 kr/år
Enbart vatten: 5 485 kr/år
Enbart avlopp: 5 485 kr/år
Fritidshus: 3 360 kr/år
Sommarvatten (maj-september): 1 723 kr/år

Anläggningsavgift – bostadsfastighet

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df: 40 000 kr/st
Avgift per m2 tomtyta: 12,50 kr/m2
Avgift per lägenhet: 2 500 kr/st

Anläggningsavgift – annan fastighet

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df: 50 000 kr/st
Avgift per m2 tomtyta: 12,50 kr/m2

Övriga taxor

Nedtagning av vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Uppsättning av vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Avstängning av vattentillförsel: 600 kr/tillfälle

Påsläpp av vattentillförsel: 600 kr/tillfälle

Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Undersökning av vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Förgäves besök: 600 kr/tillfälle

 

Otillåten åverkan

Otillåten åverkan på kommunal anläggning: 5 000 kr/åverkan
Exempel: Otillåten påkoppling avstängd vattentillförsel, förbikoppling vattenmätare, otillåten anslutning till kommunalt vattennät och dylikt.


Slamtömningstaxa 2023 inklusive moms

Tömning av brunn och tank, heltömning
Heltömning upp till 3 m³: 1 650 kr
Heltömning 3,1 till 6 m³: 2 850 kr
Heltömning 6,1 till 9 m³: 4 050 kr
Tillägg över 9,1 m³: 265 kr/m³

Bad- disk och tvättvatten (BDT), s.k. gråvatten
BDT-brunn upp till 3 m³: 1 650 kr
Tillägg över 3 m³: 265 kr/m3

Tilläggstjänster för extra slangdragning
Slanglängd räknas från bilens uppställningsplats till brunnens/tankens botten.
Slangdragning 10–30 m: 400 kr
Slangdragning 30–40 m: 600 kr
Slangdragning >40 m: 900 kr

Tungt brunnslock
Lyft av tungt brunnslock> 15 kg: 950 kr/tillfälle


Latrinkärl

Fyllda kärl ska vara väl rengjorda på utsidan och väl tillslutna därefter lämnas till ÅVC Norsjö eller Bastuträsk, kostnad för mottagning av latrin är 800 kr/kärl inkl. moms.

Läs mer om latrinkärl här.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.