Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Avgifter vatten och avlopp

Information om anslutning till det kommunala VA-nätet


VA-avgifter 2023

Vatten och avlopp med mätning (inklusive moms)

Fast avgift: 775 kr/år
Lägenhetsavgift: 2 205 kr/år
Vatten:  17,00 kr/m3
Avlopp: 17,00 kr/m3
Vatten och avlopp: 34,00 kr/m3

Endast vatten med mätning

Fast avgift + lägenhetsavgift: 2 085 kr/år
Vatten: 17,00 kr/m3

Vatten och/eller avlopp utan mätare

Vatten avlopp: 9 779 kr/år
Enbart vatten: 5 485 kr/år
Enbart avlopp: 5 485 kr/år
Fritidshus: 3 360 kr/år
Sommarvatten (maj-september): 1 723 kr/år

Anläggningsavgift – bostadsfastighet

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df: 40 000 kr/st
Avgift per m2 tomtyta: 12,50 kr/m2
Avgift per lägenhet: 2 500 kr/st

Anläggningsavgift – annan fastighet

Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df: 50 000 kr/st
Avgift per m2 tomtyta: 12,50 kr/m2

Övriga taxor

Nedtagning av vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Uppsättning av vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Avstängning av vattentillförsel: 600 kr/tillfälle

Påsläpp av vattentillförsel: 600 kr/tillfälle

Montering/demontering av strypbricka i vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Undersökning av vattenmätare: 600 kr/tillfälle

Förgäves besök: 600 kr/tillfälle

 

Otillåten åverkan

Otillåten åverkan på kommunal anläggning: 5 000 kr/åverkan
Exempel: Otillåten påkoppling avstängd vattentillförsel, förbikoppling vattenmätare, otillåten anslutning till kommunalt vattennät och dylikt.


Slamtömningstaxa 2023 inklusive moms

Obligatorisk slamtömning (brunnar upp till 3 m3): 1 650 kr/tömning

Obligatorisk slamtömning (brunnar över 3 m3): 750 kr/m3

Vid extratömning tillkommer behandlingsavgift 100 kr/m3 inkl. moms.

 

Latrinhinkar

Latrinhinkar kan köpas på Knut´n i Norsjö.
Telefon: 0918-100 03

Besöksadress
Industrivägen 1

Latrinhinkar vid fritidshus ställes vid fritidshustunnorna. EJ i.

Senast ändrad 21 december 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.