Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Lämna anbud, bli leverantör

All upphandling börjar med att Norsjö kommuns verksamheter har behov av en vara eller tjänst. Nya behov kan uppstå på grund av förändringar i våra verksamheter eller på marknaden. Eller så är det ett ramavtal som håller på att löpa ut och därmed ska konkurrensutsättas igen.

Här kan du ta del av nyttiga tips på vad du ska tänka på när du lämnar ett anbud.


Behöver du hjälp med hur du lämnar anbud ? 

Att skriva anbud för första gången kan kännas svårt, både för stora och små företag. 

 

Hämta upphandlingsdokument 

 • Hämta upphandlingsdokumenten på e-avrop.com till den upphandling som du är intresserad av 
 • Tänk på att den som hämtar ut upphandlingen får all mejlkonversation, frågor och svar samt eventuella meddelanden 
 • Gå igenom upphandlingsdokumenten noggrant i god tid 

 

Frågor och svar 

 • Fråga om något är oklart eller känns fel, ju tidigare i processen desto bättre. Kommunen kan göra förtydliganden eller justera upphandlingsdokumentet under anbudstiden 
 • Om du har några frågor kring upphandlingen ska de ställas via e-avrop 
 • Upphandlaren är kontaktperson under hela upphandlingsprocessen, och endast skriftliga svar i e-avrop är bindande. 
 • Alla frågor och svar publiceras löpande för att ge alla anbudsgivare exakt samma information 
 • Håll dig uppdaterad om alla eventuella ändringar i underlaget, genom att läsa eventuella kompletteringar samt frågor och svar som inkommit under anbudstiden 

 

Att tänka på vid anbudslämning 

 • Läs upphandlingsdokumenten noggrant, svara utförligt på det som ska beskrivas, vi kan bara ta hänsyn till det ni skrivit i anbudet inte vad vi eventuellt känner till sedan tidigare 
 • Alla frågor som ställs i upphandlingsdokumenten måste besvaras. Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) går det inte att komplettera anbudet i efterhand 
 • Uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav: Om en ESPD finns med (öppet förfarande) kan man välja att bifoga ESPD:n som preliminär försäkran om att uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav uppfylls, bevis ska skickas in på anmodan 
 • Alternativt kan bevisen att uteslutningsgrunder och kvalificeringskrav uppfylls skickas in direkt. ( exempel Bilaga Sanningsförsäkran, Svarsformulär 
 • Kvalificeringskrav: läs kvalificeringskraven i bilaga skakrav ordentligt, svara utförligt på de krav som ska beskrivas så att man kan utläsa av ert svar att kvalificeringskraven uppfylls, exempel i kommande bilder, vi kan bara ta hänsyn till det ni skrivit i anbudet inte vad vi eventuellt känner till sedan tidigare 
 • Ska-krav: Kontrollera att ni uppfyller alla ska-krav. Anbud som inte uppfyller alla ska-krav går inte vidare till utvärdering 
 • Om det finns en ESPD kan anbudsgivaren välja att sicka in ESPD:n eller bifoga bilagorna som efterfrågas för kvalificering i bilaga ska-krav ( vanligtvis Svarsformulär referenser, sanningsförsäkran) 
 • Utforma ert anbud enligt anvisningarna i upphandlingsdokumenten 
 • Kontrollera alla viktiga datum 
 • Bifoga alla dokument, intyg och bilagor som efterfrågas 
 • Undvika att lämna information och bilagor som inte efterfrågas 
 • Notera de krav som vi ställer i upphandlingsdokumenten och se till att ni uppfyller dem 
 • Sammanställ alla bilagor som ska bifogas med anbudet, använd svarsblanketter om de finns med i upphandlingsdokumenten
  Besvara anbudsformulär ( finns under lämna anbud) 
 • Du bör inte lämna in ditt anbud innan sista dag för att besvara frågor har passerat. Det kan komma in en fråga som gör att vi måste ändra våra ska-krav och då måste du ändra ditt anbud. Sista dag för frågor står angivet i annonsen 
 • Se till att lämna in anbudet i tid. Anbud som kommer in för sent kommer inte att prövas 
 • Anbudet kan återtas, korrigeras och lämnas på nytt fram till 23.59 sista anbudsdag 

Skicka in anbudet 

 • Skicka in anbudet elektroniskt via www.e-avrop.com
  Tänk på att den som har skickat in anbudet får all mejlkonversation om upphandlingen, begäran om eventuella förtydliganden, tilldelningsbesked osv. 
 • Du får ett kvitto på att ditt anbud har skickats in
  Du får ett meddelande när anbudet är öppnat 
 • När anbudstiden har gått ut görs en anbudsprövning av samtliga mottagna anbud 
 • När resultatet av upphandlingen är klart skickas ett tilldelningsbeslut till alla leverantörer som har lämnat anbud 
 • Tidigast tio dagar efter tilldelningsbeslutet skrivs avtal med den vinnande leverantören, under förutsättning att ingen överklagar beslutet 

Guide – hur lämnar du ett anbud i e-avrop

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.