Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Rödbrunt utropstecken i vit cirkel.

Information angående vattnet i Bastuträsk

Uppdatering tisdag 5 december kl. 11:50

Här kan du ta del av analysrapporten från de senaste proverna.

Här finns den kompletta rapporten. 


Uppdatering fredag 1/12 kl. 11:20

Glada nyheter inför helgen. Vattnet i Bastuträsk är nu drickbart igen.

Fullständiga svar på de prover som Norsjö kommun skickade i måndags har kommit tillbaka nu på morgonen (fredag 1/12). De visar att mangan nu ligger under gällande gränsvärden. Gränsvärdet för mangan är 0,05 mg/l och vattenproverna från Bastuträsk visar under 0,02 mg/l. Dricksvattnet uppfyller nu kvalitetskraven enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten.

Tänk på att det är flera hushåll som kommer att börja spola i kranarna samtidigt. Håll därför ner den egna vattenförbrukningen. Vattentornet är fortfarande inte i drift då entreprenörer är där och sanerar efter branden. I och med att vattentornet inte är i bruk kommer trycket därför fortsatt att vara sämre än vanligt.

Rapporten är komplett och du kommer att hitta den här så snart Norsjö kommun fått den i rätt format.

Norsjö kommun kommer att utvärdera händelsen internt.


Uppdatering torsdag 30/11 kl. 12:30

Norsjö kommun kommer att fylla upp vattentanken nu på eftermiddagen. Den kommer att vara borta mellan cirka 13:30-16:00. Sprid gärna informationen.

Rekommendationen att inte dricka eller använda vattnet till matlagning kvarstår. Norsjö kommun väntar på provsvar.


Uppdatering tisdag 28/11 kl. 14:50

Rekommendationen att inte dricka eller använda vattnet till matlagning kvarstår. Norsjö kommun väntar på provsvar. I väntan på provsvaren omsätter kommunen vatten samt jobbar med vattentornet. 


Uppdatering tisdag 28/11 kl. 13:45

Norsjö kommun kommer att fylla upp vattentanken nu på eftermiddagen. Den kommer att vara borta mellan cirka 14:00-16:00. Sprid gärna informationen.

Uppdatering måndag 27/11 KL. 05:55

Norsjö kommun kommer att fylla upp vattentanken nu på morgonen. Den kommer att vara borta mellan cirka kl. 07:00-09:00. Sprid gärna informationen.

Uppdatering fredag 24/11 kl. 21:00

Norsjö kommun kommer att fylla upp vattentanken imorgon bitti (lördag 25/11). Den kommer att vara borta mellan cirka kl. 07:30-09:00. Sprid gärna informationen.


Uppdatering torsdag 23/11 kl. 11:40

Varför är det förhöjda värden av mangan?
I samband med kopplingsarbeten på ledningsnätet lossnar ibland avlagringar av manganoxid som normalt sitter relativt hårt bundet på vattenledningarnas insida. När flödena ändras eller när luft kommer in i systemet kan dessa partiklar rivas loss och göra vattnet missfärgat.

Att Norsjö kommun behövde göra akut en ledningsspolning i samband med branden för att få ut rökluktande vatten samt att trycket påverkades tros vara orsaken till förhöjda värden

Hur ska kommunen lösa det?
Norsjö kommun jobbar med att ta vattentornet i drift igen samt att fortsätta omsätta vattnet i ledningsnätet. När trycket blir jämnare lossnar inte avlagringarna och då ska också vattenkvalitén bli bättre.

Vattnet i ledningsnätet behöver omsättas flera gånger, det tar tid.

Kommunen tar löpande nya vattenprover som laboratoriet i Umeå ska analysera. Norsjö kommun har varit i kontakt med laboratoriet och de vi kommer att skicka in ett vattenprov på måndag. Det tar lika lång tid att få testresultaten om vi skickar in det på måndag, som om kommunen hade skickat in det före helgen.

 

Vad är gränsvärdet för mangan?
Gränsvärdet för mangan i kommunalt dricksvatten är 0,05 mg/l.

Analysen av vattenprovet den 15 november visar värdet 0,070 mg/l för Mangan.

Analysen av vattenprovet den 3 november visar värdet 0,12 mg/l för Mangan.

Uppdatering onsdag 22/11 kl. 19:10

Norsjö kommun har fått frågor kring vattenprover. Från ledningsnätet som försörjer Bastuträsk med vatten har kommunen analyserat vattnet i två omgångar.

Nu har de senaste provsvaren från ledningsnätet kommit tillbaka.

Provsvaren visar att vattenkvalitén har förbättrats ytterligare sedan första provtagningstillfället. Gränsvärdet för mangan överskrids fortfarande och vi fortsätter därför att tillhandahålla dricksvatten i tank.

Här kan du ta del av analysrapporten från proverna som togs 15/11. 

Vad händer nu?

Verksamheten arbetar nu med att ta vattentornet i drift igen samt att fortsätta omsätta vattnet i ledningsnätet. Detta arbete är inte helt okomplicerat och det kalla vädret som varit har också försvårat. Detta arbete kommer att ta tid och vi kan inte i nuläget säga exakt när vattnet har omsatts tillräckligt så att proverna åter är inom godkända gränser.

Norsjö kommun kommer löpande att ta nya prover och skicka till laboratoriet i Umeå. Rekommendationen att inte dricka eller använda vattnet i matlagning gäller fortfarande och gäller fram till dess att gränsvärdena är i nivå med de rekommenderade. Det innebär alltså att du som har kommunalt vatten och bor i Bastuträsk fortfarande kan hämta vatten i tanken vid Bafutec i garaget (Köpmangatan 9).

Varför har det tagit sådan tid att få analyssvaren?

Det är personal från Norsjö kommun som tagit proverna. I stället för att skicka det första provet med Bussgods har personal kört dem till laboratoriet i Umeå för att de skulle vara snabbare på plats. Norsjö kommun har beställt expressanalys för båda proverna i ledningsnätet, detta för att få tillbaka provsvaren snabbare. Det har dock tagit tid på laboratoriet, något som kommunen inte kunnat påverka.


Uppdatering onsdag 22/11 kl. 09:00

Under veckan kommer företaget OKAB att sanera utrymmet där branden startade. Arbetet i sig påverkar inte reservoaren i vattentornet som redan är rengjord.

Norsjö kommun väntar fortfarande på provsvaren. Rekommendationen att inte dricka eller använda vattnet till matlagning kvarstår.

Det finns möjlighet att hämta vatten vid Bafutec i garaget (Köpmangatan 9). Norsjö kommun fyller på vattenvagnen vid behov. Det kan innebära att den inte alltid är på plats. Onsdag den 22 november kommer vattentanken att fyllas och vara på plats efter lunch.


Uppdatering fredag 17/11 kl. 14:25

Norsjö kommun vill förtydliga att det finns en vattentank utställd i Bastuträsk, den står i garaget på baksidan av Bafutec (Köpmangatan 9). Norsjö kommun har personal som kommer att hålla koll på hur mycket vatten som går och fylla på vattentanken om det finns behov. 


Uppdatering fredag 17/11 kl. 10:30

Tills dess att vi fått kompletta provsvar som visar att vattnet är drickbart, det vill säga under gällande gränsvärden, kvarstår rekommendationen om att inte dricka vattnet eller använda vattnet i matlagning. Norsjö kommun kommer fortsätta tillhandahålla dricksvatten via tank.

Tips! Om du har svårt att komma ihåg att inte ta vatten ur kranen – sätt en plastpåse över din kran.
I dagsläget finns det möjlighet att hämta vatten vid Bafutec i garaget (Köpmangatan 9).

OBS! Vattentanken som står vid Bafutec kommer Norsjö kommun att fylla upp inför helgen. Det innebär att den inte kommer att vara på plats under fredag eftermiddag.

Sedan branden i vattentornet i Bastuträsk 1 november har Norsjö kommun skickat in 6 olika vattenprover till laboratoriet för analys. De prover som tagits är för att säkerställa att vattnet är hälsosamt och rent enligt Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Vilka ämnen och egenskaper som analyserats har beslutats i samråd med tillsynsmyndigheten utifrån denna föreskrift.

Första omgången prover tog Norsjö kommun den 3 november. Analysen av de första proverna är nu kompletta. Labbet har tagit tio dagar på att färdigställa analysrapporten. Analysen visar att vattnet vid första provtagningen överskrider gränsvärdet för turbiditet, färg, järn, mangan.

Analyssvaren av vattenprover tagna i Bastuträsk 3 november

Järn 0.46 mg/l
Gränsvärdet för Järn (0,2 mg/l) är överskridet.

Mangan 0.12 mg/l
Gränsvärdet för Mangan (0,05 mg/l) är överskridet.

Turbiditet 3.0 FNU
Gränsvärdet för Turbiditet (1,5 FNU) är överskridet.

Färg 40 mg/l Pt
Gränsvärdet för Färg (30 mg/l) är överskridet.

För kommunala dricksvattenanläggningar är kraven på god kvalité högre än för enskilda brunnar. Hade vattnet kommit från en enskild brunn hade det bedömts som tjänligt med anmärkning. För kommunala dricksvattenanläggningar anses vattnet inte vara hälsosamt och rent om gränsvärdena i föreskriften LIVSFS 2022:12 överskrids.

Information från Livsmedelsverket om Järn och Mangan i ENSKILDA brunnar

Dricksvatten med bedömningen tjänligt med anmärkning på grund av järn kan fortfarande användas till dryck och matlagning. Det har ingen hälsomässig påverkan. Däremot kan det bli stopp i vattenledningar på grund av kemiska utfällningar av järnet. Järn kan också påverka smak och lukt på dricksvattnet och göra det så brunt att tvätt och sanitetsporslin, som toaletter och handfat, blir missfärgade.

Dricksvatten som bedöms tjänligt med anmärkning på grund av mangan kan ge utfällningar i vattenledningar, och andra installationer i dricksvattenanläggningen. Utfällningarna släpper loss flagor som färgar vattnet svart. Det ger i sin tur missfärgning av tvätt och sanitetsporslin, som toalett och handfat. Mangan kan även påverka vattnets smak. Dricksvatten med manganhalt över 0,4 mg/l bör inte användas i bröstmjölksersättning. Det kommunala vattnet i Bastuträsk har enligt de första provsvaren ett värde på 0.12 mg/l. Spädbarn är nämligen särskilt känsliga för höga halter av mangan. Mangan kan skada nervsystemet. Om vattnet har manganhalter mellan 0,05 och 0,4 mg/l bör man välja den modersmjölksersättning som har det jämförelsevis lägsta innehållet av mangan.

Nya provsvar

Norsjö kommun har tagit nya prover har både den 7 och den 15 november men dessa provsvar är inte kompletta ännu. Preliminära provsvar tyder på att turbiditet och färg har förbättrats avsevärt. Vi får också positiva signaler om att vattnet luktar och smakar bättre vilket gör att förväntar oss att nivåerna på järn och mangan också kommer vara förbättrade. Förhoppningen är att de nya provsvaren ska vara färdiga 23 november.

Tills dess att vi fått kompletta provsvar som visar att vattnet är drickbart, det vill säga under gällande gränsvärden, kvarstår rekommendationen om att inte dricka vattnet eller använda vattnet i matlagning. Norsjö kommun kommer fortsätta tillhandahålla dricksvatten via tank.

Bilagor

Här kan du ta del av analysrapporten från proverna som togs 3/11 samt de gränsvärden som gäller för dricksvatten som tillhandahålls som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet.

Bilaga analysrapport

Bilaga gränsvärden enligt LIVSFS 2022:12

Länkar till externa sidor

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten:
LIVSFS 2022:12 (livsmedelsverket.se)

Information om turbiditet, färg, järn, mangan:
Mangan (livsmedelsverket.se)

Järn (livsmedelsverket.se)

Tolka resultatet av din dricksvattenanalys (livsmedelsverket.se)
(obs eventuella riktvärden gäller enskilda brunnar)

Riktvärden för enskilda brunnar:
Analysparametrar och riktvärden (livsmedelsverket.se)


Uppdatering onsdag 15/11 kl. 16:30

Lilla vattenvagnen har problem med att den fryser ihop vid tappkranen. Den kommer därför flyttas till Bafutecs garage och ställas in i värme. Hädanefter går det alltså att hämta vatten vid Bafutec (lilla vagnen) och vid Bastuträsk charkuteri (stora vagnen).


Uppdatering onsdag 15/11 kl. 15:00

Norsjö kommun får in färre och färre rapporter om dålig smak på vattnet.

Det mikrobiologiska provet är helt klart och det ser mycket bra ut.

Vi väntar fortfarande på svaret på järn och mangan. Järn och mangan kan påverka smaken och utseendet på vattnet

Vi avvaktar besked från Tillsynsmyndigheten innan vi lyfter på restriktionen om att inte dricka eller använda vattnet till matlagning.

Tills vidare uppmanar vi till att fortsätta hämta vatten i våra tankar (lilla tanken vid Bafutec, samt stora tanken som är flyttad från fabriken till Bastuträsk charkuteri).


Uppdatering måndag 13/11 kl. 13:30

Förtydligande gällande vattnet i Bastuträsk: använd det inte till matlagning och drick det inte. Fortsätt hämta vatten i våra utställda tankar.

I slutet av förra veckan gick det ut ett sms med information. Har du inte fått sms:et till din mobiltelefon kan det vara så att den inte är registrerad. Här kan du registrera den:
https://www.norsjo.se/omsorg-och-hjalp/trygg-och-saker/viktigt-meddelande-till-allmanheten-vma/sms-tjanst/


Uppdatering lördag 11/11 kl. 14:30

Nu är problemet med det dåliga trycket förhoppningsvis åtgärdat. Tack för hjälpen med inkomna tips!
VA verksamheten fortsätter nu arbeta med att försöka spola ur ledningsnätet för att få bukt med den dåliga smaken. Fortsätt hämta vatten i våra utställda tankar.


Uppdatering lördag 11/11 kl. 10:30

VA verksamheten söker brett efter möjliga orsaker till problemen med trycket som förvärrades under fredagen. Just nu kan inte ihållande tryck upprättas.

En möjlig orsak skulle kunna vara om det finns en vattenläcka. Vi ber därför om hjälp att rapportera till oss om du misstänker en vattenläcka någonstans i Bastuträsk. Det kan vara genom att du ser vatten där det inte brukar vara vatten på marken eller i ett dike, eller att du hör vatten som rinner i en brunn.

Ni som har obebodda fastigheter titta till dem och kolla så att det inte vattnet frusit sönder och nu står och läcker.

Rapportera misstänka vattenläckor via vår felanmälan som idag lördag är bemannad:
https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/214/default

Eller till direkt till Drifttekniker David Karlsson 070-3564728

Vi vill påminna om att vattnet som smakar, luktar eller är missfärgat ska inte förtäras.


Uppdatering fredag 10/11 kl. 22:00

Det är fortsatt dåligt tryck i ledningsnätet i Bastuträsk vilket gör att vattnet kommer och går. Norsjö kommun är medveten om detta och vår personal jobbar hårt med att försöka upprätthålla så mycket tryck som möjligt utan hjälp av vattentornet.

Fortsätt hämta vatten i våra tankar.


Uppdatering fredag 10/11 kl. 16:00

Norsjö kommun har under dagen haft problem med att hålla trycket i ledningarna i Bastuträsk. Det dåliga trycket beror på att det fortfarande inte går att använda vattentornet. Det här innebär att samhället helt eller delvis har varit utan vatten under perioder. Detta kan komma att fortsätta under kvällen. När trycket kommer tillbaka kommer det att vara luft i ledningen och vattnet kommer vara brunt. Fortsätt spola tills vattnet är klart igen. Fortsatt gäller att inte dricka vattnet som smakar dåligt utan att istället fortsätta hämta dricksvatten från våra utställda vattentankar. En mindre vattentank stå vid skolan i Bastuträsk och en större vattentank står inne på fabriken.


Uppdatering torsdag 9/11 kl. 15:30

Norsjö kommun har fått in ett ökat antal klagomål på dålig smak i vattnet i Bastuträsk. Kommunen har tagit vattenprover både förra veckan och under denna vecka men de är inte färdiganalyserade än.

Preliminära provsvar visar på en högre turbiditet än vanligt. Turbiditet är ett mått på hur grumligt vattnet är. Grumligheten beror på att det i vattnet finns små partiklar som till exempel humusämnen, alger och lera, eller utfällningar av kalcium, järn och mangan.

Vi vet i dagsläget inte exakt vad som orsakar turbiditeten eller den dåliga smaken. Eftersom den normala omsättningen på vattnet är lägre vanligt och i försök att få bort den dåliga smaken från ledningsnätet kommer vi att utföra ytterligare ledningsspolning.

Tills vidare uppmanar vi att inte dricka vattnet som smakar dåligt utan att istället fortsätta hämta dricksvatten från våra utställda vattentankar. En mindre vattentank stå vid skolan i Bastuträsk och en större vattentank står inne på fabriken.


Uppdatering torsdag 2/11 kl. 10:00

Morgonen den 1 november upptäckte personal inom Norsjö kommun en brand i vattentornet i Bastuträsk. Inga personer kom till skada och släckningsarbetet gick bra.

Senare på eftermiddagen tömde Norsjö kommun vattentornet på vatten. Det kommer en entreprenör som ska rengöra reservoaren för att få bort beläggningar och lukt från brandrök. Efter rengöringen kommer VA-enheten att göra ett prov på vattnet.

Vägen upp till vattentornet i Bastuträsk har fått en extra grusbeläggning för att klara av all tung trafik.

Invändigt kommer entreprenörer att sanera och kasta ut material som är brandskadat eller förstört.

Du som har kommunalt vatten och bor i Bastuträsk kommer fortsatt att ha dåligt tryck i ledningarna under tiden arbetet med vattentornet pågår.

Om du känner av röklukt från vattnet – drick det inte utan hämta vatten från vattenvagnen vid skolan i Bastuträsk. Du som känner röklukt från vattnet, fortsätt spola. I annat fall gäller det fortfarande att vara återhållsam med vattnet.


Uppdatering kl. 13:30

Under tiden Norsjö kommun tömmer reservoaren kommer man kunna se att det kommer vatten från tornet. Våra tekniker är på plats och övervakar tömningen.


Uppdatering kl. 11:45

Vattentornet i Bastuträsk är avstängt och vattnet går förbi tornet och direkt ut på ledningen. Det innebär att det blir dåligt vattentryck för abonnenterna i Bastuträsk.

Norsjö kommun kommer att tömma reservoaren och rengöra den.

Om du upplever röklukt från vattnet ska du inte dricka det.

Norsjö kommun kommer att placera en vagn med färskt dricksvatten på parkeringen vid skolan i Bastuträsk.


Uppdatering kl. 09:55

Vattentornet i Bastuträsk har begränsade skador. Som det ser ut i dagsläget kommer inte skadorna att påverka vattenförsörjningen framöver.

Mer information kommer.

Du som bor i Bastuträsk och har kommunalt vatten: var sparsam med vattnet.


Just nu brinner det i vattentornet i Bastuträsk. Räddningstjänst är på plats. För att underlätta för räddningstjänsten se till att hålla avstånd och gå inte nära. Norsjö kommun vet inte omfattningen i skrivande stund, mer information kommer.

Du som bor i Bastuträsk och har kommunalt vatten: var sparsam med vattnet.

Senast ändrad 5 december 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.