Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Återvinningsstation

Kommunal förpackningsinsamling från och med 2024

I dagsläget samlar FTI, förpacknings- och tidningsinsamlingen, in förpackningar vid återvinningsstationer i Norsjö kommun. Från och med den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar vid återvinningsstationer. År 2027 ska sedan förpackningarna samlas in vid varje fastighet. Observera att FTI fortfarande har kvar sitt insamlingsansvar året ut och de nya återvinningsstationerna får du inte börja använda före den 1 januari 2024.

De nya bestämmelserna ska göra det enklare för hushåll att sortera sitt förpackningsavfall. Insamlingsplatserna ska vara lättillgängliga, kommunen kommer därför att ha fler återvinningsstationer än FTI haft i vår kommun tidigare. Det förändrade ansvaret innebär också att kommunerna får bättre kontroll över den service som invånarna får när det gäller till exempel att behållarna inte överfylls, skyltning och städning vid återvinningsstationerna. I Norsjö kommun kommer Fritidshus också att kunna välja återvinningsstationen som sin insamlingsplats för mat- och restavfall.


Den nya förordningen

Den nya förordningen innebär att kommunen tar över insamlingsansvar av förpackningsavfall från 2024. Ansvaret är operativt, vilket innebär att kommunen får ersättning för hanteringen av producenterna. Meningen är att ersättningen ska ge full kostnadstäckning för insamlingen.

Den nya förordningen innebär att:

 • Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall den 1 januari 2024, exempelvis vid återvinningsstationer och i flerbostadshus.
 • Senast den 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av de vanligaste förekommande förpackningarna, det vill säga papper, plast, metall och glas.
 • Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.
 • Från och med 2026 kommunerna ansvariga för att se till att förpackningsavfall kan återvinnas på ett enkelt sätt även på allmänna platser, till exempel torg och parker.

Läget i kommunen

I Norsjö kommun pågår arbetet med att överta ansvaret för insamlingen av förpackningar med start den 1 januari 2024. Insamlingen kommer inledningsvis helt ske vid återvinningsstationer på lättillgängliga platser runt om i kommunen. Vi planerar och bygger nu därför totalt ca 20 nya återvinningsstationer. FTI kommer att avveckla sina fem återvinningstationer som finns i kommunen i början av nästa år och målsättningen är att det ska finnas minst lika många av kommunens återvinningsstationer i bruk vid årsskiftet.

Norsjö kommun och de andra kommunerna som ingår i Trepartens renhållningsnämnd (Malå och Sorsele) har valt att införa ett insamlingssystem där en kranbil tömmer behållare. Norsjö kommun har sedan tidigare en frivillig insamling av förpackningar i Norsjö tätort som också kommer att bytas ut till det nya systemet eftersom. Kommunens mobila återvinningsstationer “Miljövagnarna” kommer också att finnas kvar fram till år 2027 men placering, körschema och tömningsintervaller kommer att ses över och förändras med hänsyn till de nya återvinningsstationerna.

De flesta behållare kommunen kommer att använda i det nya systemet är delvis är nergrävda på platsen och enkla att både använda, tömma och underhålla. Fritidshusägare kommer att kunna välja mellan att slänga sitt mat- och restavfall vid vissa återvinningsstationer, eller att ha ett eget sopkärl för detta. De ritidshusägare som väljer att ha återvinningsstation som sin insamlingsplats för mat- och restavfall får en egen digital nyckel till behållaren för mat- och restavfall vid denna. Fritidshusägare som istället vill ha ett eget kärl för mat- och restavfall behöver beställa det med Norsjö kommun.

Observera att du inte får använda de nya återvinningsstationerna före den 1 januari 2024.


Vad innebär det här för dig som invånare?

 • Du ska inte börja använda de nya återvinningstationerna före 1 januari.
 • Du ska fortsätta sortera ut förpackningar och tidningar från ditt restavfall som vanligt, och har du inte redan börjat så är det hög tid för att göra det nu!
 • Det kommer snart att finnas fler plaster i kommunen där du kan sortera dina förpackningar än tidigare.
 • Vid återvinningsstationen ska följande sorteras och lämnas:
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Metallförpackningar
  • Förpackningar av ofärgat glas
  • Förpackningar av färgat glas
  • Tidningar

Placering

I första hand kommer kommunen använda egen mark för återvinningsstationerna, i andra hand mark som föreningar eller skogsbolag äger och i tredje hand efter avtal med privata markägare. Bygglov krävs för en återvinningsstation och i bygglovet prövas att en plats är lämplig för ändamålet enligt plan- och bygglagen. Mer information om exakta placeringar kommer efter hand de blir klara. I Norsjö tätort och i Bastuträsk kommer Norsjö kommun att föra en dialog med närliggande hyresvärdar som i vissa fall där lämpligt också kommer kunna välja att samordna hanteringen av mat- och restavfall med förpackningsinsamlingen.

 

Platser där både bygglov och eventuella markavtal redan är klara för uppförandet av återvinningsstationer och där Norsjö kommun delvis kan ha påbörjat arbetet: 

 • Norsjö vid Återvinningscentralen
 • Norsjö vid Kronan
 • Norsjö vid Sörbyvägen
 • Norsjö vid Nygatan
 • Bjurträsk vid gamla skolan
 • Risliden vid minigloben
 • Kjedträskbron

 

Ytterligare platser där kommunen planerar för återvinningsstationer:

 • Norsjö samhälle
 • Bastuträsk
 • Kvarnåsen
 • Norsjövallen
 • Kusfors
 • Bjursele
 • Hemmingen
 • Bäverhult

Dessa platser är fortfarande preliminära.

Senast ändrad 31 oktober 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.