Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bakgrund med en vit cirkel med ordet "kommunfullmäktige".

Kommunfullmäktige 12 december 2022

Här kan du se kommunfullmäktige i Norsjö när de sammanträder i kväll kl. 18:00 (12 december 2022).

Norsjö Kommunfullmäktige 2022-12-12

Välkommen till den digitala sändningen av Norsjö Kommunfullmäktige.

Publicerat av Norsjö kommun Måndag 12 december 2022


Ärenden:

 1. Inledning och öppnande av sammanträdet
 2. Upprop
 3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker den 19 december kl. 16:00 på kommunkontoret
 4. Arbetsordning
 5. Strategiarbete inför målarbete
 6. Valärenden
 7. Delgivning – Inspektion av överförmyndarnämnden
 8. Delgivning – Medborgarförslag som behandlats i kommunstyrelsen
 9. Taxa för prövning m.m. enligt plan- och bygglagen’
  KS § 220/22
 10. Taxa för avgifter inom räddningstjänstens verksamhetsområde
  KS § 221/22
 11. Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst
  KS § 222/22
 12. Budget 2023 Norsjölägenheter AB
  KS § 224/22
 13. Information – Delårsrapport Partnerskap Inland, Akademi Norr
  KS § 225/22
 14. Årsbudget 2023 jämte plan för 2024-2025
  KS § 236/22
 15. Partistöd – regler och rutiner för Norsjö kommun
  KS § 239/22
 16. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
  KS § 240/22
 17. Revidering av kommunstyrelsens reglemente
  KS § 241/22
 18. Redovisning av medborgarförslag som inte beretts färdigt
  KS § 242/22
 19. Redovisning av motioner som inte beretts färdigt
  KS § 243/22
 20. Revidering av beloppsbilaga för 2023 – arvodes- och ersättningsreglemente
  KS § 246/22
 21. Generella statsbidrag av riktad art
  KS § 249/22
 22. Räntepåslag kapitalkostnader
  KS § 250/22
 23. Utfasning av K-hus Norsjöskolan
  KS § 251/22
 24. Antagande av Norsjö kommuns översiktsplan
  KS § 253/22
 25. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 3 2022
  KS § 256/22
 26. Budget och verksamhetsplan 2023 för kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
  KS § 260/22
 27. Långsiktig strategi – Akademi Norr
  KS § 261/22
 28. Förbundsordning för Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
  KS § 266/22
 29. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till behandling

Senast ändrad 12 december 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.