Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bakgrund med en vit cirkel med ordet "kommunfullmäktige".

Kommunfullmäktige 24 oktober 2022

Här kan du se kommunfullmäktige i Norsjö när de sammanträder i kväll kl. 18:00 (24 oktober 2022).

Norsjö Kommunfullmäktige 2022-10-24

Välkomna till den digitala sändningen av kommunfullmäktige 2022-10-24

Publicerat av Norsjö kommun Måndag 24 oktober 2022

 

Ärenden:

1. Inledning och öppnande av sammanträdet
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker den 1 november kl. 16:00 på kommunkontoret
4. Arbetsordning
5. Val av kommunfullmäktiges valberedning
6. Val av ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
7. Val av vice ordförande i kommunfullmäktiges valberedning
8. Avtackning
9. Val av ordförande i kommunfullmäktige
10. Val av förste vice ordförande i kommunfullmäktige
11. Val av andre vice ordförande i kommunfullmäktige
12. Val av kommunstyrelse
13. Val av ordförande i kommunstyrelsen
14. Val av vice ordförande i kommunstyrelsen
15. Val av oppositionsråd
16. Regler för inkallande av ersättare till tjänstgöring i kommunstyrelse och nämnder m.m.
17. Val inom överenskommelsen om samverkan för regional utveckling.
18. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2022
19. Uppdaterad förbundsordning för Kommunalförbundet Partnerskap Inland – Akademi Norr
20. Delårsrapport januari-augusti 2022 – miljö- och byggnämnden KS § 171/22
21. Delårsrapport januari-augusti 2022 – gemensam överförmyndarnämnd KS § 172/22
22. Delårsrapport Norsjölägenheter AB KS § 173/22
23. Revidering av avfallsföreskrifter KS § 177/22
24. Nytt avtal mellan samverkande kommuner, gemensam nämnd för drift av personalsystem KS § 178/22
25. Beslut om borgensavgift till Norsjölägenheter AB KS § 185/22
26. Kommunal skattesats år 2023 för Norsjö kommun KS § 186/22
27. Delårsrapport Norsjö kommun KS § 187/22
28. Sammanträdesdagar 2023 KS § 188/22
29. Investeringsärende – Modulbyggnad fritidshem KS § 190/22
30. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till behandling

Senast ändrad 24 oktober 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.